Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Radošovský Hurbánek 2023 - Radošovské vinohrady

Radošovský Hurbánek 2023 - Radošovské vinohrady
Termín: 19.05.2023 - 21.05.2023
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Radošovce (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vinspol.sk

Popis

Radošovský Hurbánek 2023 - Radošovské vinohrady

Termín: 19.-21.5.2023 Radošovce

Historicky sú vinohrady v Radošovciach doložené v roku 1555, keď tu hospodársky správca révayovskej časti Holíčsko-šaštínskeho panstva vyberal vínový desiatok. Takmer každý poddaný mal vinicu, ešte aj želiari, ktorí iné pozemky nemali, obrábali kúsok vinohradu. V tom čase bolo v Radošovciach 10 vinohradov.

V radošovských vinohradoch je doložená v 18. storočí aj Kaplnka sv. Urbana. V roku 1764 richtár, pudmistr a celá obec mestečka dali na jej opravu 50 zlatých. V písomnosti sa uvádza, že kaplnka stojí vo vinohradoch, „které nekdy pekné a užitečné boli, ale pro nepokojné časy a promenitedlné vlastnosti zemi skazu vzali a zahynuli.“ Túto skutočnosť potvrdzuje aj baťáňovská vizitácia z roku 1788. Uvádza, že o Kaplnku sv. Urbana, pápeža a mučeníka, sa stará obec i to, že na sviatok sv. Urbana sem prichádza kňaz s miništrantmi a veriaci na slávnostnú hodovú bohoslužbu. Dlhé roky je tu zakorenená tradícia každoročných vinohradníckych slávností - hodov na svätého Urbana. V roku 1921 bola postavená súčasná kaplnka sv. Urbana. Obec Radošovce, Vinohradnícky spolok Radošovce a miestny podnikatelia v roku 2010 zrekonštruovali strechu, v roku 2019 fasádu a pódium pred kaplnkou. Tohtoročné plány na oslavu 100 ročnice kaplnky bohužiaľ prekazila pandémia. Pevne veríme, že oslavy s bohatým kultúrnym programom čoskoro usporiadame a vzdáme tak úctu nášmu patrónovi.

Sv. Urban – oroduj za Nás!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies