Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné trhy 2023 Trnovec nad Váhom

Veľkonočné trhy 2023 Trnovec nad Váhom
Termín: 01.04.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Trnovec nad Váhom (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trnovecnadvahom.sk

Popis

Veľkonočné trhy 2023 Trnovec nad Váhom

Termín: sobota, 1. apríla 2023 od 12.00 h.

Pozvánka pre predajcov
Obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s komisiou športu, školstva, mládeže a kultúry pozýva všetkých výrobcov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, ľudovej tvorby a predajcov tradičného veľkonočného tovaru na Veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska Trnovec nad Váhom v sobotu, 1. apríla 2023 od 12.00 h.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny