Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášske trhy Snina 2013

Mikulášske trhy Snina 2013
Termín: 06.12.2013 - 07.12.2013
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Snina (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snina.sk

Popis

Otvorenie MIKULÁŠSKYCH TRHOV sa uskutoční dňa 06. 12. 2013 o 8,00 hodine.
2. Zúčastnené podniky /právnické a fyzické osoby/ a organizácie vykonajú potrebné technické a organizačné opatrenia predaja maximálne 30 minút pred otvorením.
3. Stanovuje sa nasledovná predajná doba:
piatok 06. 12. 2013 08,00 - do 18,00 hod.
reštaurácie 08,00 - do 21,00 hod.
sobota 07. 12. 2013 08,00 - do 15,00 hod.
reštaurácie

Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch na Študentskej ulici – časť ulice od Janka Kráľa po Poštu 1 a časť Ulice Hviezdoslavovej. Stánky s občerstvením budú umiestnené na parkovisku pri Mestskej tržnici.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny