Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

475. Jarmok Šimona a Júdu 2023 Štúrovo

475. Jarmok Šimona a Júdu 2023 Štúrovo
Termín: 12.10.2023 - 15.10.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Štúrovo (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sturovo.sk

Popis

475. Jarmok Šimona a Júdu 2023 Štúrovo

Termín: 12.10.2023 – 15.10.2023
Uzávierka prihlášok predajcov: 31.5.2023

Informácie pre záujemcov o predaj na jarmoku Šimona - Júdu, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.10.2023 – 15.10.2023

Pridelenie predajných miest predávajúcim je podmienené žiadosťou o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku Šimona – Júdu s prílohami. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a Čestné vyhlásenia sú dostupné v priložených súboroch.
Uchádzači k účasti na jarmoku Šimona – Júdu sa môžu prihlásiť podaním žiadosti osobne alebo poštou.

Poštová adresa: Mestský úrad, Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo
Žiadame Vás, aby ste neodosielali žiadosti elektronicky, e - mailom!

Termín uzávierky podávania žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na jarmoku Šimona – Júdu je do 31.5.2023. Pre posúdenie zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov k účasti na jarmoku Šimona – Júdu je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti v podateľni Mestského úradu v Štúrove. Do zoznamu uchádzačov o účasť na jarmoku Šimona - Júdu nebudú zaradení žiadatelia, ktorí k žiadosti nepriložia doklady v zmysle § 3 zákona č. 178/1998 Z.Z. v znení neskorších predpisov.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies