Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Český a slovenský festival / Czech and Slovak Festival 2023 New York

Český a slovenský festival / Czech and Slovak Festival 2023 New York
Termín: 27.05.2023 - 28.05.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: City New York, New York, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/groups/1987778774801117

Popis

Czech and Slovak Festival 2023 New York

Termín: 27.-28.5.2023

Slovak Professionals in New York - Slovak PRO
Manhattan, New York

Viac informácií je hore na plagáte.

Czech and Slovak Festival at the Bohemian Hall & Beer Garden in Astoria - Memorial Day Weekend.

Český a slovenský festival v Bohemian Hall & Beer Garden v Astorii - Memorial Day Weekend.

Skupina Slovak Professionals in New York funguje ako kanál pre súčasných profesionálov v oblasti obchodu a umožňuje členom zlepšiť ich kariéru a spoločenský život prostredníctvom networkingových podujatí, kultúrnych a vzdelávacích diskusií.
SlovakPro nadväzuje na odkaz Young Slovak Professionals Group založenej v roku 2001, YSP sa rozrástla na viac ako 1000 individuálnych a obchodných členov v New Yorku, New Jersey a Connecticute.
Naším poslaním je spájať, rozvíjať a posilňovať slovenskú odbornú komunitu.
------------------------------------------------------------
The Slovak Professionals in New York Group acts as a channel for today’s business professional, allowing members to enhance their career and social life through networking events, cultural and educational discussions.
SlovakPro follows the legacy of Young Slovak Professionals Group founded in 2001, the YSP has grown to over 1000 individual and business members throughout the New York, New Jersey and Connecticut.
Our mission is to connect, develop, and empower Slovak professional community.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny