Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Martin 2013

Vianočné trhy Martin 2013
Termín: 06.12.2013 - 23.12.2013
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Martin (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: msu@martin.sk

PopisMesto Martin v čase od 6. do 23. decembra 2013 ponúka priestor na Divadelnom námestí na prezentáciu činnosti organizáciám, ktoré na území mesta Martin a v regióne Turiec vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Organizáciám, ktoré majú záujem o prezentáciu svojej činnosti, bude poskytnutý drevený stánok na Divadelnom námestí maximálne po dobu troch dní. Presný termín si je potrebné vopred dohodnúť podľa obsadenosti, prednosť budú mať tí, ktorí prejavia záujem čo najskôr. Drevený stánok bude bezplatne k dispozícii od 6. do 23. decembra 2013 v čase od 9.00 - 21.00 hod.

Ak máte záujem o takýto priestor, pošlite žiadosť na kovacova@martin.sk, na základe ktorej získate presný termín svojej prezentácie ako aj ďalšie podrobnosti.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny