Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXXIII. ročník Záhoráckej veterán rallye - Memoriál Jána Vépyho a Svätodušný jarmok 2023 Petrova Ves

XXXIII. ročník Záhoráckej veterán rallye - Memoriál Jána Vépyho a Svätodušný jarmok 2023 Petrova Ves
Termín: 27.05.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Petrova Ves (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.petrovaves.sk

Popis

XXXIII. ročník Záhoráckej veterán rallye - Memoriál Jána Vépyho a Svätodušný jarmok 2023 Petrova Ves

Termín: 27.5.2023

Klub historických vozidiel Holíč- člen ZZHV SR a Obec Petrova Ves vás pozývajú na 33. ročník Záhoráckej veterán rallye - memoriál Jána Vépyho, ktorá sa uskutoční 27.5.2023 v Petrovej Vsi a okolí. Jedná sa o súťaž, ktorá sa uskutoční ako voľná jazda vozidiel vyrobených do roku 1960 a vozidiel vybraných v kategórií automobil a motocykel.

Informácie k akcii:
Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá s platným EČ alebo HEČ. Vozidlá, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú sa môcť súťaže zúčastniť.

Trať je dlhá cca 68 km. Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Motocyklisti musia byť vybavení prilbou, okuliarmi a vhodnou obuvou a oblečením.

Prihlášky:
7:00 - 9:00 Prezentácia v kultúrnom dome - Petrova Ves, výstava vozidiel, pestrý kultúrny program po celý deň
9:30 Otvorenie súťaže starostom obce, rozprava a príprava na štart
10:00 Štart súťáže - cieľ Petrova Ves, obed v reštaurácií Rolníckeho družstva v Petrovej Vsi, vyhodnotenie výsledkov
15:00 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, ukončenie súťaže, odchod účastníkov
Priebeh súťaže

Štart bude prebiehať striedavo automobil - motocykel, do jazdy zručnosti s motorom v chode. Po jej absolvovaní vozidlá odchádzajú na súťažnú trať. Pre účastníkov Záhoráckej veterán rallye je počas jazdy pripravených niekoľko zastávok so zážitkovým programom.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies