Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Festival detských folklórnych súborov Zvolen 2023 - XVI. ročník

Festival detských folklórnych súborov Zvolen 2023 - XVI. ročník
Termín: 26.05.2023 - 27.05.2023
Téma: PRETEKY a SÚŤAŽE | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Zvolen, Lieskovec, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.osvetazvolen.sk

Popis

Festival detských folklórnych súborov Zvolen 2023 - XVI. ročník

Dátum: 26. – 27. máj 2023

Hlavným poslaním festivalu je ochraňovanie, poznanie a šírenie prejavov tradičnej kultúry na Slovensku s akcentom na spevný prejav. Stretnutie detských kolektívov má výchovno-vzdelávací charakter, no plní aj prezentačnú, zábavnú a spoločenskú funkciu. Podujatie je pokračovaním Medzinárodného detského folklórneho festivalu vo Zvolene, ktorý založila, 10 ročníkov pripravovala a organizovala Mária Mázorová.

Podmienky účasti:

Súbory sa môžu prezentovať s ucelenými programami zostavenými z folklórnych výstupov v časovom rozpätí 3 - 10 minút.
Maximálny počet členov jedného kolektívu je 4O osôb vrátane vedúcich a vodiča autobusu.
Členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 15 rokov (nesmú prekročiť vek 16 rokov).
Členovia ľudových hudieb môžu dosiahnuť maximálny vek 21 rokov. Pri hudobnom sprievode jedným muzikantom veková hranica nie je obmedzená.
Použiť playback ako hudobný sprievod je neprípustné (okrem zvukových efektov).
Pre zostavenie choreografie musí byť použitý materiál z územia Slovenskej republiky.

Odborná porota na súťaži hodnotí pohybovú, spevnú a hudobnú prípravu detí, prínos menej známych prvkov tradičnej ľudovej kultúry.

Festival detských folklórnych súborov Zvolen 2023Vytlačiť
Spolu s Mestom Zvolen a Obcou Lieskovec Vás pozývame na XVI. ročník Festivalu detských folklórnych súborov Zvolen, ktorý sa bude konať v dňoch 26. – 27. máj 2023.

Jeho tohtoročnou nosnou témou bude pastierstvo a salašníctvo. Účastníci festivalu sa oboznámia s jeho pôvodom a jeho šíriteľmi na našom území – valachmi, so spôsobom ich života v extravilánoch obcí, s využitím a spracovaním surovín – vlny, mäsa, kože a ovčieho mlieka a so špecifickými salašníckymi výrobkami (bryndza, oštiepok, parenica, žinčica a i.). Na pracovných postupoch a pracovnom náradí si deti ozrejmia salašnícku terminológiu (napr. geleta, putera, honelník). V tanečnej dielni bude prebiehať výučba typických valaských tancov – hajdúch, odzemky s valaškou. V speváckej dielni sa deti naučia pastierske piesne, ktoré sa spievali pri pasení kráv, oviec, kôz či husí. Tvorivé dielne ponúknu možnosť vlastnoručne si vyrobiť kožené náramky, naučiť sa plieskať bičom, ich súčasťou budú aj ukážky hry na fujare a píšťalke.

PROGRAM:
26. 5. 2023, Lieskovec

13:00 – 15:00 hod.

Tvorivé dielne pre deti ZŠ, MŠ Lieskovec a DFS:

Jaroslav Uhrin (SZUŠ QUO VADIS) – Škola tanca

Alexandra Kossárová (POS Zvolen) – zapletané a vybíjané kožené náramky

Juraj Majerský – „O živote na salaši“; ukážky hry na píšťalke, fujare

košiarik v spolupráci s Lieskovským Farmárikom

17:00 – 18:00 hod. / Amfiteáter v Lieskovci

Vystúpenie účastníkov festivalu: DFS Ratolesť z Detvy, DFS Hviezdička z Hriňovej
Hosť: DFS Perníček z Pardubíc, CZ

27. 5. 2023, Zvolen

9:00 – 12:00 hod. / Zvolenský zámok

Tvorivé dielne pre DFS:

Ján Michálik (FS Živel) – Škola tanca

Andrea Jágerová (CTK v Detve) – Škola spevu

Štefan Hukeľ – ukážky gravírovania mosadzných a alpakových opaskových praciek

Juraj Majerský – „O živote na salaši“; ukážky hry na píšťalke, fujare14:30 - 17:00 hod. / Nám. SNP, Zvolen

Krojovaný sprievod DFS zo Zvolenského zámku na Námestie SNP

Galaprogram: DFS Hviezdička z Hriňovej, DFS Lykovček z Revúcej, DFSž Zornička zo Zvolena
Hosť: DFS Perníček z Pardubíc, CZGalaprogram sa koná v rámci podujatia Dni Mesta Zvolen.

Zmena programu vyhradená.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Zvolen.


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies