Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Po Adventnom venci, zažneme vianočný stromček Stupava 2013

Po Adventnom venci, zažneme vianočný stromček Stupava 2013
Termín: 20.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Stupava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.stupava.sk

Popis

Po Adventnom venci, zažneme vianočný stromček Stupava 2013

Tradícia postupného zažatia sviec na Adventnom venci, ktorý skrášľuje Námestie sv. Trojice vyvrcholí v piatok 20. decembra o 17.00 hodine, kedy deti slávnostne zažnú mestský vianočný stromček. V programe vystúpia detský folklórny súbor Stupavjánek a súbor moderného tanca Devil s.

Po prvýkrát bude na námestí inštalovaný drevený prístrešok symbolizujúci betlehemskú maštaľku, v ktorej budú umiestnené drevené figúry svätej rodiny od majstra Alojza Machaja. Touto slávnosťou bude symbolicky ukončená príprava na najkrajšie sviatky v roku na Vianoce. Postupne, v duchu tradícií, prinášame do pokojného času Adventu viac a viac svetla, aby ešte výraznejšie zažiarila Betlehemská hviezda, ktorá prináša radostnú správu o narodení Božieho syna.

Na slávnostné zažatie mestského vianočného stromčeka srdečne pozývajú - mesto Stupava, farský úrad v Stupave a MKIC Stupava.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny