Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangy v Modre 2014

Fašiangy v Modre  2014
Termín: 01.03.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Modra (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.modra.sk

Popis

FAŠIANGY V MODRE 2014

Mesto Modra,
Mestské kultúrne stredisko v Modre,
Spolok Vincúr Modra

vás pozývajú na

pravú modranskú zabíjačku spojenú s predajom zabíjačkových špecialít a ochutnávkou vín

Modranská kapustnica- súťaž vo varení kapustnice

Miesto konania: Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra v Modre (Sokolská 8)

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny