Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mestské dni 2024 Želiezovce - oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky

Mestské dni 2024 Želiezovce - oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky
Termín: 25.05.2024
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Želiezovce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zeliezovce.sk

Popis

Mestské dni 2024 Želiezovce

Dátum: 25. 5.2024

Mesto Želiezovce usporiada počas mestských dní aj letný mini jarmok.
Účasť pre predajcov je limitovaná priestorom ohraničujúcim podujatie, preto nie je možné poskytnúť predajné miesta v takom počte ako počas Ondrejského jarmoku.

Podpísanú záväznú prihlášku s požadovanými prílohami zasielajte predovšetkým prostredníctvom elektronického podania (vrátane príloh) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
IČO Mesta Želiezovce: 00307696

Mestské oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Želiezovciach

Kedy, kde: mestský park, celý deň
Organizátor: mesto, kultúrne, športové a spoločenské organizácie mesta
Deň detí v mestskom parku
Kedy, kde: mestský park, 8:30 hod.
Organizátor: OZ Želiezovčan + kultúrne, športové a spoločenské organizácie mesta

Programy v parku, na malom javisku a v kaštieli a v Sacherovom dome:
Jarná Schubertiáda, Hudobný program ZUŠ F. Schuberta, Vystúpenie Zmiešaného zboru Franza Schuberta, spevokolov Vrbovianka a Őszirózsák, scénky v podaní členov ZO JDS
Gastrokultúrny dvor - tvorivé dielne


prípadne na mail: ladislav.bencik@zeliezovce.sk

alebo poštou na adresu: Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Mestské dni sa budú konať na Námestí sv. Jakuba, predajné stánky bude možné umiestniť na poštovej ulici a na námestí.

Vyhradené miesta:

komerčný predaj - medzi farou a kostolom
remeselníci - chodník na námestí
občerstvenie - pravá strana námestia

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies