Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Páračky a maškarný ples Hladovka 2014

Páračky a maškarný ples Hladovka 2014
Termín: 01.03.2014 - 02.03.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Hladovka (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: hladovka.orava.sk

Popis

Páračky a maškarný ples Hladovka 2014

Vlani, v roku 2013 sa najskôr podvečer stretli členky Červeného kríža, aby sa poďakovali doterajšej predsedníčke Anne Harmatovej za jej 40 ročné vedenie miestnej organizácie, ktorá sa zo zdravotných dôvodov vzdala tejto funkcie a zároveň spolu so starostkou obce oslovili mladšie ženy a pozvali ich medzi seba.

Po tejto schôdzi nasledovali spoločné páračky, ktorých sa zúčastnili naše staré mamy, mamy, deti a vnúčatá, na ktorých si zaspomínali na staré časy a s heligónkou a goralskou muzikou spoločne zaspievali.

Prišli sa ukázať aj členovia Detského folklórneho súboru goral a predviedli svoj hudobno tanečný program - goralské tance, spevy a goralskú muziku.

O 20:00 hodine sa už do kultúrneho domu začali schádzať masky. Porota mala čo robiť, aby vybrala 6 najzaujímavejších masiek, no aby ani jedna maska nebola ukrátená, odmenené boli všetky. Odmaskovanie prinieslo, ako vždy, veľmi veľa prekvapení a postaralo sa o výbornú zábavu, ktorá pokračovala ešte dlho do noci.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny