Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Podolínsky jarmok 2024 Podolínec

Podolínsky jarmok 2024 Podolínec
Termín: 26.07.2024 - 27.07.2024
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Podolínec (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.podolinec.eu

Popis

Podolínsky jarmok 2024 Podolínec

Dátum: 26. a 27.07.2024
Miesto: na Námestí Mariánskom

Mesto Podolínec oznamuje predajcom na Podolínskom jarmoku, ktorý sa bude konať dňa 26. a 27.07.2024 na Námestí Mariánskom nasledovné pokyny:

Predajné miesta sa rezervujú od 27.05.2024 na Mestskom úrade v Podolínci na tel. čísle 052/43 912 06
u p. Bialkovej a p. Cimbalistovej. Predajné miesta s prístupom k el. energii sú obmedzené a pri rezervácii bude záujemca informovaný, či je možnosť zapojenia el. prípojky.

Záujemcovia zašlú potrebné doklady k predaju Slovenskou poštou na adresu: Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 06503 Podolínec, e-mailom: kultura@podolinec.eu alebo osobne na MsÚ v Podolínci.

Poplatok za trhové miesto je potrebné uhradiť najneskôr do 22.7.2024 na účet mesta: IBAN SK19 0200 0000 0026 0611 0051 (VS viď. povolenie). Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 22.7.2024, mesto ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Mesto bude priebežne vydávať povolenie k predaju, ak budú doložené všetky dokumenty uvedené v prihláške.

Predaj z motorových vozidiel je zakázaný, predaj z karavanov obmedzený.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies