Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pochovávanie basy Zubrohlava 2014

 Pochovávanie basy Zubrohlava 2014
Termín: 04.03.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Zubrohlava (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zubrohlava.eu

Popis

Pochovávanie basy Zubrohlava 2014

Zvykoslovný program, ľudová veselica s kultúrnym
programom.

Usporiadateľ: DS Omladina, OcÚ Zubrohlava,
spevácky súbor Plátenník

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny