Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pochovávanie basy Zuberec 2014

Pochovávanie basy Zuberec 2014
Termín: 04.03.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Zuberec (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zuberec.sk

Popis

Pochovávanie basy Zuberec 2014

Zvykoslovný program na koniec fašiangu spojený
s tradičnou ľudovou veselicou.

Kultúrny dom Zuberec
Usporiadateľ: Podroháčska FSk zo Zuberca

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny