Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

VÍTANIE JARI 2014 – IV. Veľkonočný jarmok v Púchove

VÍTANIE JARI 2014 – IV. Veľkonočný jarmok v Púchove
Termín: 12.04.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Púchov (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.puchov.sk

Popis

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny