Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fačiangový sprievod Malachov 2014

Fačiangový sprievod  Malachov 2014
Termín: 02.03.2014 - 04.03.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Malachov (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.malachov.sk

Popis

FAŠIANG - sprievod koledníkov po dedine, zábava
v maskách, pochovávanie basy - Malachov

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny