Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Trebišovský jarný trh Trebišov 2014

Trebišovský jarný trh Trebišov 2014
Termín: 09.04.2014 - 10.04.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Trebišov (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trebisov.sk

Popis

Trebišovský jarný trh Trebišov 2014

Mesto Trebišov
u s p o r i a d a
v dňoch 9. a 10. apríla 2014 t.j.
v týždni pred Kvetnou nedeľou

"Trebišovský jarný trh"

Trebišovský jarný trh sa uskutoční na miestnej komunikácii od krytej plavárne na ulici Škultétyho smerom k futbalovému štadiónu SLAVOJ, parkovisko pre letné kúpaliská, komunikácia na ulici J. Kostru až k parkoviskám pri Mestskom kultúrnom stredisku.

Zariadenia poskytujúce regionálne špeciality a občerstvenie budú situované na parkovisku pred ubytovňou Športclub.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny