Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Carassauga Festival of Cultures Mississauga 2014 Slovak Pavillion / Slovenský pavilón - 2. ročník

Carassauga  Festival of Cultures Mississauga 2014  Slovak Pavillion / Slovenský pavilón - 2. ročník
Termín: 23.05.2014 - 25.05.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mississauga, Ontario, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.carassauga.com

Popis

Slovak Pavillion / Slovenský pavilón

FESTIVAL HOURS:
Friday, May 23
7:30 pm - 12:00 midnight
Saturday, May 24
1:00 pm - 12:00 midnight
Sunday, May 25
1:00 pm - 7:00 pm

In 2014, 30 Pavilions representing 72 cultures located in various cultural and recreation centres in Mississauga will give visitors the opportunity to “travel the world” without leaving the City. During the three days, visitors moved from one Pavilion to another having their Passports stamped as they enter each Pavilion.

Carassauga Festival of Cultures presents the “SLOVAK PAVILLION” on May 23-25 at Sts. Cyril and Methodius Slovak Roman Catholic Church Hall.

The Slovak Canadian Heritage Museum in collaboration with the church, are preparing this second annual event. The featured city this year will be “KOŠICE” in the eastern part of Slovakia. The decor, music, food and entertainment will give visitors a unique Slovak experience. It is a very educational and fun event for everyone.
Advance passports are $10 and will be available April 1 - May 15.

****************************************************************************************

Slovenský Pavillion / Slovenský pavilón

Piatok 23. máj 2014, 11:00
Do nedele 25. mája 2014

V roku 2014 bude v 30 Pavilónoch predstavených 72 kultúr. Nachádzajú sa v rôznych kultúrnych a rekreačných stredkách v Mississauge a dá návštevníkom možnosť " cestovať po svete " , bez toho aby ste opustili mesto. Počas troch dní , návštevníci sa môžu sťahoval z jedného pavilónu do druhého s ich Pasy budú pečiatkované pri vstupe do každého pavilónu.

Carassauga Festival kultúr predstavuje "Slovenský pavilón" v máji 23-25 ​​u sv. Cyrila a Metoda v hale slovenského katolíckeho kostola.

Slovenská Kanadské Heritage Museum v spolupráci s cirkvou, pripravujeme druhý ročník podujatia.

Predstavené mesto v tomto roku budú "KOŠICE" vo východnej časti Slovenska. Výzdoba, hudba, jedlo a zábava poskytne návštevníkom jedinečnú slovenskú skúsenosť. Je to veľmi poučné a zábavná akcie pre každého.
Pasy sú $ 10 a budú k dispozícii 1. apríla - 15. mája.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies