Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Global reunion of compatriots from Banská Bystrica / Stretnutie krajanov Banská Bystrica 2014

Global reunion of compatriots from Banská Bystrica / Stretnutie krajanov  Banská Bystrica 2014
Termín: 12.09.2014 - 14.09.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Banská Bystrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

Global reunion of compatriots from / Stretnutie krajanov, Banská Bystrica

Friday 12 September 2014, 08:00
To Sunday 14 September 2014

POZVÁNKA na celosvetové stretnutie rodákov - Banskobystričanov v dňoch 12.-14. septembra 2014.
V tomto termíne sa konajú každoročné Dni mesta Banská Bystrica spolu s vychýreným Radvanským jarmokom, ktorý sa môže popýšiť 357-ročnou tradíciou.

V prípade záujmu pošlite prosím kontaktný mail, prípadne mailovú adresu Vám známych Bystričanov na:
info@permon.eu

S úctou a krajanským pozdravom
Dušan Klimo

********************************************************************************************************
Marta Kapusta - Austrália
https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/
Celosvetové stretnutie RODÁKOV Z BANSKEJ BYSTRICE

PROGRAM
celosvetového stretnutie rodákov z Banskej Bystrice
v dňoch
12.-14. septembra 2014
(stav apríl 2014)

- prijatie u primátora mesta, pána P. Gogolu
- účasť na slávnostnom otvorení Dní mesta 2014 a na slávnostnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Cikkerovej sieni historickej radnice
- slávnostný spoločný obed v Národnom dome
- prehliadka pamätihodností mesta so sprievodcom, vrátane priestorov historickej radnice a expozícií v Matejovom dome a ď.
- výlet autobusom na Španiu Dolinu (http://www.spaniadolina.sk), prehliadka obce, kostola, múzea medi, múzea čipiek, Klopačka, prípadne malý banský náučný chodník so sprievodcom
- prehliadka unikátneho artikulárneho dreveného kostola v Hronseku (www.drevenykostolik.sk) zapísaného vo fonde svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, so sprievodcom
- návšteva Fuggerovho dvora (www.fuggerov-dvor.sk) a blízkeho salaša v Selciach
Náklady spojené s h.u. podujatiami a akciami (občerstvenie počas recepcie, spoločný obed, preprava, honorár pre sprievodcu a pod.) hradí mesto.
Pre krajanov - umelcov, výtvarníkov a podnikateľov vedenie mesta bezplatne ponúka výstavné priestory v budove hisrorickej radnice, kde by záujemcovia mohli prezentovať svoje umelecké diela, prípadne informovať o svojej profesnej činnosti. V prípade záujmu o účasť na prezentácii diel krajanov prosíme o čo najskoršíe zaslanie prihlášky s krátkym popisom plánovanej prezentácie. Kontaktná adresa:
info@permon.eu
Radvanský jarmok ponúka pre individuálny program jedinečné kultúrno – spoločensko - gastronomické zážitky, na ktoré sa bude ešte dlho v dobrom spomínať.

***************************

INVITATION to the global reunion of compatriots from Banská Bystrica, from 12th to 14th of September 2014.
In this period we will hold the annual Days of Banská Bystrica with renowned Radvanský Fairs, which boasts a 357 - year tradition.

If interested, please send us the address or emails of "Bystričans" you know to:
info@permon.eu

Sincerely Yours,
Dušan Klimo

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny