Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočný jarmok v Dúbravke 2014

Veľkonočný jarmok v Dúbravke  2014
Termín: 12.04.2014 - 13.04.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bratislava - Dúbravka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dubravka.sk

Popis

Veľkonočný jarmok v Dúbravke 2014

Sobota 12.4.2014:
Žatevná ulica
10,00 Reprodukovaná hudba
14,30 11 z Ivánky – Dychová hudba
15,00 Otvorenie Veľkomočného jarmoku
Slávnostný príhovor starostu
15,10 11 z Ivánky – Dychová hudba
15,30 Súťaž
16,00 DFS Hájenka
16,30 Súťaž
17,00 DFS Gerulata
17,25 Tinao 18,00 Záver
17,30 DFS Studienka
18,00 Tancujeme s Dychovou hudbou 11 z Ivánky
19,00 Záver

Nedeľa 13.4.2014:
Žatevná ulica
10,00 Reprodukovaná hudba
14,20 DFS Klnka
14,45 Príhovor Dúbravského farára
15,00 DFS Kremienok
15,30 DFS Grbačieta
16,00 DFS Čečinka
16,30 Majko Koiš
17,00 DFS Vienok
17,30 Folklórna skupina Ing. Vladimíra Petratura
18,00 Záver

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny