Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Muriena, Muriena, kde si prebývala... 2014

Muriena, Muriena, kde si prebývala... 2014
Termín: 07.04.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Tvrdošín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.tvrdosin.sk

Popis

Muriena, Muriena, kde si prebývala... 2014

Ľudovým zvykom – vynesením Moreny sa rozlúčime so zimným obdobím.

Vynesenie Moreny v Tvrdošíne sa uskutoční 7. apríla o 10. hodine. Začne sa programom s ľudovými zvykmi na Michalskom námestí, odkiaľ pôjde sprievod s hudobným doprovodom a spevom k rieke Orava, kde bude Morena hodená do vody. Program, ktorého sa zúčastnia deti materských a základných škôl pripravila Súkromná ZUŠ Pierrot manželov Babuliakovcov.

Týždeň pred Kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch tzv. Smrtnej nedeli, ktorá sa tento rok 2014 prihlásila o slovo 6. apríla. Nazvali ju podľa vynášania smrtky, ktorá má v jednotlivých oblastiach Slovenska rôzne mená: od tradičného Morena cez Marmuriena, Marmariena, Barborena, Šmertečka a Kyselica. Tento zvyk pochádza ešte z predkresťanských kultúr na našom území. Vznikol na základe mystických predstáv našich predkov, že zimu treba premôcť. U starých Slovanov sa začínal nový rok jarou a obrad "Vynášania Smrtky", bol najrozšírenejším zvykom vyháňania nahromadeného zla starého roku, prv než sa vstúpi do nového. Táto túžba sa spájala s prebúdzaním prírody. Morena symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy, príznačné pre chladné obdobie. Nevylučujú sa taktiež názory, že aj u Slovanov pôvodne obetovali vybraných mladých ľudských jednotlivcov. Jej vynesenie by malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme a dosiahnuť znovuoživenie prírody.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny