Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rok Márie Medveckej na Orave pri príležitosti 100. výročia jej narodenia 2014

Rok Márie Medveckej na Orave pri príležitosti 100. výročia jej narodenia 2014
Termín: 01.01.2014 - 31.12.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Tvrdošín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.tvrdosin.sk

Popis

Maliarka Oravy
Akademická maliarka, predstaviteľka realistickej orientácie slovenského výtvarného vývinu 20. storočia.

Rok Márie Medveckej na Orave
pri príležitosti 100. výročia jej narodenia

Vzdelávacie aktivity a tematické tvorivé dielne pre žiakov
základných a stredných škôl.
Oravská galéria
január – december 2014
* Galéria Márie Medveckej
Slávnostné otvorenie expozície pre verejnosť. Expozícia od
otvorenia v roku 1979 predstavuje dielo Márie Medveckej
v reprezentatívnom výbere vo všetkých vývojových etapách
a žánrových okruhoch.
Galéria Márie Medveckej
23.4. – 12.10.2014
* Sprievodca po stálej expozícii Márie
Medveckej – slávnostné uvedenie
Vydanie sprievodcu po stálej expozícii Márie Medveckej
a jeho slávnostné uvedenie pri príležitosti 100. výročia jej
narodenia. Jeho súčasťou bude katalóg malieb a kresieb,
ktoré sú v expozícii zastúpené.
Galéria Márie Medveckej
23.4.2014
* Mária Medvecká – POCTA K JUBILEU
Výstava diel Márie Medveckej z depozitára Oravskej
galérie pri príležitosti 100. narodenia autorky.
Galéria Márie Medveckej,Tvrdošín
23.4. – 12.10.2014
* Oravci v slovenskej kultúre
Tematické podujatie o oravských osobnostiach, medzi ktorými má významné miesto aj akademická maliarka Mária Medvecká. Podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl. Oravská knižnica A. Habovštiaka
apríl – október 2014
* „PRÍBEHY“ – korešpondencia a
spomienky priateľov Márie Medveckej
Zostavenie a vydanie bibliofílie pri príležitosti 100. výročia narodenia autorky.
Oravská galéria
apríl 2014
* Inšpirovaní Oravou
Plenér výtvarníkov a fotografov pri príležitosti 100. výročia
narodenia Márie Medveckej.
Oravské kultúrne stredisko, Orava
august 2014
* Odhalenie pamätnej tabule
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne za osobnej účasti PhDr. Evy Ľuptákovej, riaditeľky OG DK.
ZŠ M. Medveckej, Tvrdošín
10.10.2014
* Moja Orava
Slávnostné uvedenie bibliofílie „PRÍBEHY“ na výstave „Moja Orava“.
Art galéria Shűrger Tvrdošín
11.10. – 16.11.2014
* Biografický leták: Mária Medvecká
Biografický leták o významnej oravskej výtvarníčke vydaný pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.
Oravská knižnica A. Habovštiaka
október 2014
* Život a dielo Márie Medveckej
Výstava publikácií z fondu knižnice, ktoré sa tematicky zameriavajú na Máriu Medveckú, jej život a dielo.
Oravská knižnica A. Habovštiaka
október 2014
* Maliarka Oravy
Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia M. Medveckej a výstava oravských výtvarníkov a fotografov pod názvom Inšpirovaní Oravou (výsledok plenéru).
Mestské kultúrne stredisko Tvrdošín
október 2014
* Literárno-historická minikonferencia
k 60. výročiu založenia Literárneho
múzea P. O. Hviezdoslava
V programe konferencie odznie prednáška prof. Júliusa
Rybáka s názvom S Máriou Medveckou za Pavlom Országhom Hviezdoslavom.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
október 2014
* Oravská krajina
Výtvarné tvorivé dielne pre deti, ktoré budú tematicky zamerané na oravskú krajinu a život ľudí v nej. Účastníci dielní sa v úvode oboznámia s krajinomaľbami a portrétmi Márie Medveckej a následne sa budú venovať vlastným tvorivým aktivitám.
Oravská knižnica A. Habovštiaka
október – november 2014
* 100. výročie narodenia Márie Medveckej
Reinštalácia expozície vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne, ktorá komplexne odprezentuje tvorbu Márie Medveckej dolnokubínskej verejnosti po tridsiatich rokoch.
Oravská galéria
13.11.2014 – 11.1.2015
* Z oravského náčrtníka
Výstava výtvarných prác, ktoré vzniknú v rámci edukačných podujatí.
Oravská galéria
december 2014

Usporiadatelia:
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Art galéria Shűrger Tvrdošín, Mesto Tvrdošín, MUDr. Peter Belan, CSc., Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ZŠ Márie Medveckej Tvrdošín, Žilinský samosprávny kraj.

Osobnosť roka 2014 - Mária Medvecká

Akademická maliarka, národná umelkyňa (*11.10.1914 Tvrdošín-Medvedzie - †23.04.1987 Bratislava). Detstvo prežila v Medvedzí. Po ma­turite na Gymnáziu v Košiciach študovala na Učiteľskej akadémii v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1934. Vrátila sa na rodnú Oravu, kde 8 rokov učila v Zubrohlave, Tvrdošíne, Jablonke a v Námestove. Popri svojom zamestnaní sa ve­novala maľovaniu. Krása krajiny, ľudovej architektúry a najmä postavy a tváre ľudí vypĺňali jej skicáre a urýchľovali rozhodnutie o ďalšom životnom poslaní. Keď jej to finančné možnosti dovolili, zapísala sa na Oddelenie kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave (1942-1945), kde pôsobili ako profesori G. Mallý, M. Schurmann, A. Struhár a neskôr aj J. Mudroch. Po vojne pokračovala na Akadémii výtvar­ných umení vo Viedni u profesora Andersena (1945-1946) a na Akadémii výtvar­ných umení v Prahe u profesora Želibského (1946-1947). Štúdiá ukončila v roku 1948 na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave a v tom istom roku tu usporiadala svoju prvú samostatnú výstavu.

Po štúdiách od roku 1950 tvorila na rodnej Orave. Ako maliarka sa venovala figurálnej, krajinárskej a portrétnej tvorbe. Počiatky jej tvorby sú späté s impresionisticko-realistickou orientáciou vo figurálnych kompozíciách.

V tej dobe Orava prežívala rozsiahle premeny. I preto sa prvým maliarskym ateliérom umelkyne stala stavba Oravskej priehrady, kde po takmer dvojroč­nom pôsobení usporiadala výstavu priamo na pracovisku. Viac diel namaľovala v Kovohutách v Istebnom. Do konkrétneho prostredia stavia ľudí a to bez patetického idealizovania s hlbokým pochopením ich vnútorného sveta. V tom spo­číva hĺbka realistického cítenia Márie Medveckej. Maľovala to, čo milovala. K vlastnej maliarskej reči sa do­stala úporným hľadaním, zápasmi i objavmi, čo sa neobišlo bez trýznivých poci­tov, pochybností a neistoty, sprievodných znakov každej tvorby. Stala sa predsta­viteľkou realistickej orientácie slovenského výtvarného vývinu 20. storočia. V tvorbe 60. a 70. rokov sa zamerala na cyklické spracúvanie motívov z Oravy, žánrové portrétne štúdie, figurálne kompozície, krajinomaľby a kvetinové zátišia. V jej tvorbe sa odráža aj SNP a mierová tematika. Vystavovala samostatne v bývalom Československu a zúčastnila sa kolektívnych vý­stav výtvarného umenia doma i v zahraničí (v Číne, Maďarsku, Nemeckej demokratickej republike - NDR, Poľsku, Rumunsku a ZSSR).

V jej celoživotnom maliarskom diele cítiť hlboký vzťah k rodnému kraju a jeho obyvateľom, i preto sa o nej hovorí ako o kronikárke Oravy, celú svoju tvorbu zamerala na zobrazovanie jej premien.

Mala zmysel pre sociálne cítenie, zaujala ju budovateľská tematika. Bola autorkou návrhu na československú bankovku v nominálnej hodnote 10 korún, ktorá bola v obehu od 1. februára 1961 do 30. júna 1988 a spolu s manželom, akademickým maliarom, Ctiborom Belanom vytvorili aj návrh na československú bankovku v nominálnej hodnote 500 korún, ktorá však nikdy nebola vydaná.
V roku 1979 bola sprístupnená ve­rejnosti trvalá expozícia Oravskej galérie - Galérie Márie Medveckej. Je to auto­biografická expozícia z celoživotného diela maliarky.

Dielo Márie Medveckej, za ktoré zožala už počas svojho života uznanie a ocenenie si od polovice minulého storočia získalo svojich obdivovateľov. Popri rozsiahlej umeleckej tvorbe, za ktorú jej v roku 1974 udelili titul národná umelkyňa, sa Mária Medvecká zapájala aj do organizovania kultúrneho života v regióne. Jej výstavy na Orave významne prispeli k formovaniu umeleckého a spoločenského diania i estetických postulátov. S manželom Ctiborom Belanom sa zaslúžili o založenie Oravskej galérie v Dolnom Kubíne v roku 1965 a spolu s ďalšími umelcami aj o vznik Slanického ostrova umenia na Oravskej Priehrade.

Miesto posledného odpočinku Márie Medveckej je na cintoríne v Tvrdošíne-Medvedzí. Autorom náhrobku je akademický sochár Jaroslav Kubička.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies