Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Nitriansky jarmok Nitra 2014

Nitriansky jarmok Nitra 2014
Termín: 05.07.2014 - 06.07.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nitra (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nitra.sk

Popis

Nitriansky jarmok je súčasťou slávností

"Nitra, milá Nitra 2014"

Špičkoví remeselníci z celého Slovenska predvedú obyvateľom a návštevníkom remeslá v tradičných podobách.

Prihlášky na Nitriansky jarmok s uvedením: meno a priezvisko, trvalý pobyt, IČO, tel. číslo, e-mail, ponúkaný sortiment, zasielajte poštou na adresu Mestský
úrad, OKČ a ŽP, Štefánikova 60, PSČ 950 06 Nitra, alebo e-mailom,homola@msunitra.sk ;chlebcovah@msunitra.sk do 6.6.2014.

Povinná príloha prihlášky - fotokópia - „ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. Ak nie ste povinný používať pokladnicu, predložiť čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona 289/2008 Z. z. v ktorom uvediete, že nie ste povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies