Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

SLOVENSKÁ FIGURÁLNA KERAMIKA - výstava

SLOVENSKÁ FIGURÁLNA KERAMIKA - výstava
Termín: 29.01.2012 - 12.02.2012
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Wien (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: mesto.sk/prispevky_velke/modra/ignacbizmayer1041425640.phtml

Popis

Pozývame Vás
na návštevu výstavy keramickej tvorby národného umelca Ignáca Bizmayera s výkladom v slovenčine pod vedením kurátorky Kathariny Richter-Kovarik.

Po prehliadke možnosť vytvoriť si vlastné umelecké dielko v ateliéri múzea.

Deň/Tag: 29. 1. 2012

Začiatok/Beginn: 15,00 hod./ Uhr do/bis 16,30 hod./Uhr

Vstupné: prehliadka a workshop: 5€,- pre dospelých a 4€,- pre deti.

Miesto: Österreichisches Museum für Volkskunde, Gartenpalais Schönborn, Laudongasse 15-19 1080 Wien

Deti členov spolku SOVA (Slowakischer Schulverein) a RSKS (Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, Österreichisch-slowakischer Kulturverein): VSTUP ZADARMO

Veranstaltung in slowakischer Sprache!


I. BIZMAYER
sa od počiatkov zrelej tvorby venoval štyrom základným postupom fajansovej výroby: vytáčaniu za kruhom, maľovaniu vysokožiarovými keramickými farbami, vypaľovaniu v peci a ručnému modelovaniu z hliny. I. Bizmayer svoju profesionalitu (v zmysle umeleckom i obchodnom) získal práve v oblasti, ktorú tradičný ľudový keramikár spravidla zanedbával - vo voľnom modelovaní figurálnej plastiky. Možno teda konštatovať, že posudzované diela sú prácami umelca síce akademicky neškoleného, ktorý si však výtvarnými výsledkami získal renomé profesionálneho umelca - sochárskeho figuralistu v keramických technikách. To nás oprávňuje k oceneniu predložených diel s prihliadnutím k cenovým reláciám uplatňovaným v súčasnosti na diela úžitkovej a voľnej keramickej tvorby v galerijnom i súkromnom obchode s výtvarným umením.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny