Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Urbanský jarmok Handlová 2014

Urbanský jarmok Handlová 2014
Termín: 23.05.2014 - 24.05.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Handlová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.handlova.sk

PopisMesto Handlová organizuje v dňoch 23. – 24. mája 2014 Urbanský jarmok, na ktorý Vás srdečne pozývame a zároveň Vám oznamujeme, že: predpredaj predajných miest a pridelenia ich čísiel sa uskutoční v období od 12. 5. 2014 do 22. 5. 2014 na MsÚ Handlová, č. dverí 6 každý pracovný deň v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. , v stredu od 8.00 – 14.00 hod. Dĺžka predajného miesta je 2 m.

Od 16. 5. 2014 budeme prideľovať voľné predajne miesta aj telefonicky po zaplatení stanoveného poplatku na účet mesta. Presné informácie o takomto spôsobe poskytneme na telefónnom čísle 046/5192553 od tohto dátumu.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny