Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zakáľačka v Sásovej 2014 - 7. ročník

Zakáľačka v Sásovej 2014 - 7. ročník
Termín: 15.02.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Banská Bystrica - Sásová, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: sk-sk.facebook.com/pages/Caffe-bar-Dorka/212217208797858

Popis

V sobotu 15.2.2014 od skorého rána bude zakáľačka.

Kde? Caffe bar DORKA, Rudohorská ulica v Sásovej.

PRIVÁTNE PODUJATIE !!!

FAŠIANGY
Symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.

Na Slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.

Mládenci – fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. K typickému pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky – pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok – posledná muzika spojená s pochovávaním basy.

V mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných zábav a plesov konali rôzne sprievody remeselníckych cechov, súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov a pod. Fašiangy boli a hádam ešte i sú nielen tou zvláštnou časťou roka, keď – ako hovorí tradícia – „by malo byť všetko naopak “, ale je to i čas stretávania sa , spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý tak, ako fašiangový čas.

Odporúčame

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutiami na obrázky sa obrázky zväčšia

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Zakáľačka v DORKA bare v Sásovej
Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny