Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slatinský jarmok Zvolenská Slatina 2014 - 4. ročník

Slatinský jarmok Zvolenská Slatina 2014 - 4. ročník
Termín: 13.06.2014 - 15.06.2014
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Zvolenská Slatina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zvolenskaslatina.sk
www.hustopecskachasa.cz/news/a4-slatinsky-jarmok-ve-zvolenske-slatine

Popis

Slatinský jarmok Zvolenská Slatina 2014 - 4. ročník

Na jarmok tento rok 2014 zavítajú aj hostia z Moravy - Hustopečská chasa se vypraví na Slovensko prezentovat hanáckoslováckou gastronomii a její taneční kroužek za doprovodu CM Elišky se svým folklorním pásmem.

V kultúrnom programe od 17:00 do 20:00 hod vystúpi zo zahraničných súborov okrem hore spomenutej chasy z Hustopeč i folklórna skupina Cerovina z Rumunska.

Po skončení tohto programu bude Ľudová zábava v záhrade penziónu Zlatý dukát.

Podrobný program je na:www.zvolenskaslatina.skCopyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny