Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XVIII. Dni Moldavy a večery kráľov Moldava nad Bodvou 2014

XVIII. Dni Moldavy a večery kráľov Moldava nad Bodvou 2014
Termín: 27.06.2014 - 29.06.2014
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Moldava nad Bodvou (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.moldava.sk

Popis

Dni Moldavy a večery kráľov

História starobylého kráľovského mesta Moldava nad Bodvou je úzko spojená s viacerými kráľmi európskeho významu. Ide o spojenia verne historické i tie údajné, ktoré pretrvali v mnohých povestiach.

Práve trom z nich - Svätému Ladislavovi, Belovi IV. a Matejovi Korvínovi - mesto venuje trojdňové podujatie plné koncertov, divadla i gurmánskych osláv s akcentom na dejinné epochy, počas ktorých títo panovníci vládli.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny