Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Krivánsky jarmok Kriváň 2014 - 14. ročník

Krivánsky jarmok Kriváň 2014 - 14. ročník
Termín: 05.07.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Kriváň (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obeckrivan.sk

Popis

Krivánsky jarmok Kriváň 2014 - 14. ročník

Pozývame vás na tradičný Krivánsky jarmok 2014, ktorý sa uskutoční už po 14. raz v podpolianskej obci Kriváň.

Obec je vstupnou bránou do regiónu Podpoľanie. Leží na rozhraní Javoria a Slov. rudohoria. Chotár tvorí kryštalinikum, andezity a ich tufy. Nad obcou vyviera Krivánsky potok. V okolí sú len malé plochy ihličnatého a listnatého lesa so zverou. Vyskytuje sa tu vzácny vták, v súčasnosti ohrozený perovník pštrosí.

Obec bola v minulosti osadou Detvy. Ako laznícka obec vznikla v 2. pol. 17. stor. Železničná stanica bola vybudovaná v r. 1871 ako prvá v regióne. V r. 1955 sa osada odčlenením od Detvy stala obcou.

V obci je ZŠ. V rámci folklóru sa udržujú tradície v ľudovom odeve a hudbe. V obci je poštový úrad. Obec je dostupná železnicou a autobusmi.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny