Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň obce Vígľaš 2014 - 3. ročník

Deň obce Vígľaš 2014 - 3. ročník
Termín: 05.07.2014
Téma: DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Vígľaš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.viglas.net

Popis

Obecný úrad vo Vígľaši usporiada dňa 5.7.2014 tretí ročník

Dňa obce

na ktorý vás srdečne pozývame.
Stretneme sa na priestranstve za Obecným úradom Vígľaš za riekou Slatina.

Obec Vígľaš sa nachádza na Podpoľaní a v súčasnosti patrí do okresu Detva. Počiatky vzniku prvej osady na území Vígľaša nie sú náhodné. V dávnej minulosti si človek pre svoje obydlie vyhľadával bezpečné miesto na vyvýšeninách, z ktorých mal výhľad na široké okolie. Našiel ho aj na skalnom ostrohu nad riekou Slatinou. Prví Slovania začali toto miesto nazývať vengled, neskôr vigľad. Po niekoľkých storočiach ľud túto lokalitu nazval Vígľaš. Zemepáni, ktorí z Vígľaša ovládali väčšiu časť Podpoľania, názov svojho obydlia, svojho panstva a aj osady svojich poddaných neustále menili.


V roku 1636 sa Vígľaš z kráľovských rúk dostal do rúk zemepána Ladislava Čákyho. Ten na bývalom východnom území Slatiny a Očovej v roku 1638 dal vybudovať novú dedinu Detvu. Čáky Vígľaš zle spravoval, zadlžil sa a v roku 1690 predal zámok i panstvo Esterházyovcom. Tí na Vígľaši tvrdou rukou vládli celých 180 rokov. Práve preto na Podpoľaní vzniklo najviac piesní plných revolty a proti panského odboja. Zbojníctvo a pytliactvo, hoci tvrdo trestané, malo svoje korene najmä na vznikajúcich lazoch a medzi valachmi. Liekom na bolesť poddaného ľudu sa stával hlas mumlavej fujary či osviežujúci piskot píšťalky.

V roku 1870 Vígľašské panstvo odkúpil Mikuláš Kiš de Nemeskér. Koncom 19. storočia dal zámok v romantizujúcom slohu prestavať a zmodernizovať. Prínosom pre panstvo , obec a jej široké okolie bolo postavenie železničnej trate Pešť – Salgotarján – Zvolen - Vrútky v rokoch 1870 až 1872. Na železničnej stanici Végles – Nagy Szalatna bola zriadená i poštová stanica.
Kišovci sa zaslúžili o zavedenie nových, progresívnych metód hospodárenia, zaviedli vodovod, elektrickú energiu, vybudovali moderné maštale a zaviedli ako prví v Uhorsku strojové dojenie.

V súčasnosti je obec Vígľaš modernou podpolianskou obcou, kde se zachovali napriek modernej dobe ľudové zvyky, piesne a odev.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny