Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Celoslovenská prehliadka fujarášov Korytárky 2014 - 16. ročník

Celoslovenská prehliadka fujarášov Korytárky 2014 - 16. ročník
Termín: 19.07.2014 - 20.07.2014
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Korytárky (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.korytarky.sk
www.youtube.com/watch?v=g0zJRhCARHE

Popis

Celoslovenská prehliadka fujarášov Korytárky 2014 - 16. ročník

Celoslovenská prehliadka fujarášov sa tento rok pripravuje už po desiatykrát v malebnej obci pod Poľanou v Korytárkach. Tento festival je komorného charakteru a zameriava sa na oblasť pastierskovalaskej kultúry a na hudobné prejavy valaského stavu.Toto podujatie je venované nestorovi detvianskych fujerášov Jožka Rybára z Detvy, ktorý bol jeden z najznámejších interprétov v regióne.

Spomedzi rôznych hudobných nástrojov, ktoré sa nachádzajú na území našej krajiny sa vyníma fujara, ktorá má svoje postavenie ako symbol slovenského folklóru v svetovej sieni UNESCO.

Fujara ako tradičný ľudový hudobný nástroj si zasluhuje pozornosť predovšetkým z hľadiska zachovania kultúrneho duchovného odkazu našich predkov.

V malej dedinke Korytárky pod Poľanou sa už 16 rokov uskutočňuje Celoslovenská prehliadka fujerášov, kde sa schádzajú fujaristi, aby oslávili svoj sviatok, ktorý patrí valaskej pýche. Ide o festival, ktorý je venovaný pastiersko - valaskej kultúre. Festival fujaristov je prevažne zameraný na oblasť hudobného, ale i tanečného folklóru. Uskutočňuje sa v príjemnom komornom dedinskom prostredí na Podpoľaní v obci Korytárky. Na festivale nevystupujú len inštrumentalisti, fujaristi či gajdoši, ale i množstvo folklórnych súborov či skupín, sólisti, speváci, ale i spevácke skupiny, ľudové hudby a detské folklórne súbory.

Oblasť pod Poľanou je zapísaný v povedomí širokej verejnosti ako svojrázny región s jedinečnou ľudovou kultúrou, prírodou a krajinou.
Tento fenomén nie náhodou priniesol Podpoľaniu postavenia istého symbolu svojráznosti, slovenskosti v povedomí slovenského národa. Slovensko, ktoré je svojrázne svojou tradičnou ľudovou kultúrou, zvykmi, tradíciami vyniká zvlášť aj svojim hudobným folklórom ako aj zaujímavými inštrumentálnymi prejavmi. Spomedzi rôznych hudobných nástrojov, ktoré sa nachádzajú na území našej krajiny sa vyníma tak jedinečný nástroj, akým je fujara, ktorá má svoje postavenie ako „symbol slovenského folklóru“. A ďalšie svoje čestné miesto v svetovej sieni UNESCO.
Celoslovenská prehliadka je dvojdňový festival, kde programy prebiehajú v areáli amfiteátra, ako i v jeho okolí a rímsko-katolíckom kostole v Korytárkach. Pri tomto komornom podujatí vznikol v roku 2002 spolok fujerášov a bol zaregistrovaný 19.1.2003, ktorý sa značnou mierou podieľal na zápise fujary v UNESCO. Aj tento rok je pre návštevníkov pripravený bohatý program.

Tešíme sa na Vás!!!

Program
Sobota : 19.7.2014

15:30 – 17:00hod Uvítací Program: Hojže Bača hojže ......
Príprava: Roman Malatinec
Areál amfiteátra v Korytárkach

18:00 – 20:00 hod Spomienky starých nôt fujár - program venovaný nežijúcim majstrom fujerášom. Program venovaný nežijúcemu majstrovi Petrovi Pacigovi z Vígľaša.
Príprava : Karol Kočík
Areál amfiteátra v Korytárkach

20.30hod – Ľudová zábava – ĽH Mateja Kováča z Hrochote
Dom kultúry Korytárky

Nedeľa : 20.7. 2014

10:00 hod Slávnostná sv. omša – Kostol Panny Márie Karmelskej v Korytárkach

11:00 – 12:00 hod
Program – Keď zazvoní ,,Zvon´´ – Kostol Panny Márie Karmelskej
Príprava: Andrea Jágerová

15:00 – 17:30 hod Galaprogram – Pískaj mi fujarka.....
Príprava : Roman Malatinec

Sprievodné podujatie : Tvorivé dielne fujár a píšťal v spolupráci s UĽUV

Záver festivalu.

Účinkujúci:

Fujaristi a gajdoši z celého Slovenska
FS Urpin z Banskej Bystrice
Ženská spevácka skupina FS Marína zo Zvolena
FS Podpolianski Vrchári – Korytárky
FS Živel z Bratislavy
DFSk Rozmarín z Pliešoviec
DFSk Čierťaž z Nemeckej
Juraj Matiaš z Príbeliec
ĽH Mateja Kováča z Hrochote
Javorová Hužva – fujarové zoskupenie z Banskej Bystrice
Trombitáši Štefánikovci z Púchovskej doliny
Detský folklórny súbor Ratolesť z Detvy
Drahomír Parkáni – z Príbeliec
Ján Velkou z Pliešoviec
Dana Cuthová z Pliešoviec
Ženská spevácka skupina FS Urpin z Banskej Bystrice
________________________________________
________________________________________
Organizátor
Názov: OZ Javorie
Adresa: Korytárky 313
Kontaktná osoba: Roman Malatinec
E-mail: romanmal@centrum.sk
Telefón: 0905/869576

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny