Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

THERMO|SOLAR školí odborníkov na termické kolektory i fotovoltiku

THERMO|SOLAR školí odborníkov na termické kolektory i fotovoltiku
Termín: 18.06.2014 - 20.06.2014
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Žiar nad Hronom (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.thermosolar.sk

Popis

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom je nielen výrobcom, ale aj školí všetkých záujemcov v oblasti inštalácie slnečných tepelných i fotovoltických systémov. Navyše poskytuje na svojich webových stránkach www.thermosolar.sk svojim potenciálnym zákazníkom aj poradenskú službu a venuje sa aj skúšobníctvu. Informoval o tom technický riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas.

,,Aj v tomto roku pokračujeme v školení inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie.V poradí už piate tohtoročné školenie inštalatérov slnečných systémov prebehne v termíne 18. až 20.6.2014. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky (kombinovaný modul FV + FT). Upozorňujeme, že sa blíži čas letných prázdnin a dovolenkového obdobia a preto ďalšie školenie počas tohoto obdobia nie je plánované. Všetkým záujemcom preto odporúčame absolvovanie akreditovaného školenia ešte v júnovom termíne,“ konštatoval A. Gottas.

Dodal, že školenie začne termickými systémami a postupne sa prejde k fotovoltike:
18.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov"
19.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov" + Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov"
20.6.2014 - Modul "Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov"

Formulár na predbežné prihlásenie nájdete na stránke http://www.sapi.sk/, alebo, ak je funkčný link, tak stačí kliknúť tu.V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu:Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184, Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678. Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne uvádzacie ceny:


Organizátori upozorňujú, že zrejme ako jediný projekt v tejto oblasti, sú schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov (znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.
Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).
Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

Kontaktné údaje: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. , Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom Tel.: 045/601 6080, e-mail: obchod@thermosolar.sk

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies