Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva - 49. ročník

Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva - 49. ročník
Termín: 11.07.2014 - 13.07.2014
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Detva (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.fspdetva.sk/uvodna-stranka.phtml?id5=4108
www.youtube.com/watch?v=MdfnQ3bP4b8
www.fspdetva.sk/aktualny-program.phtml?id3=19871

Popis

Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry - Folklórne slávnosti pod Poľanou sa koná pravidelne každoročne druhý júlový víkend v Detve, v centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov.

Detva v tieto dni naplno ožije hudbou, spevom, sviatočnou atmosférou a privíta približne 1500 účinkujúcich. Na scéne detvianskeho amfiteátra, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie scény v prírode, odznie približne desať scénických programov. Ich základom je najmä tradičná ľudová kultúra stredného Slovenska, jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie.

Návštevníci si môžu vybrať aj z množstva sprievodných podujatí akými sú programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok tradičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopisné výstavy, výstavy výtvarných umelcov, fotografov a iné.

Zo Srbska v rámci Krajanskej nedele
tohto roku vystúpi Folklórny súbor Klasy pôsobiaci pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku h. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy – laureát vlaňajšieho FF Tancuj, tancuj....

Okrem toho vojvodinskí Slováci na tomto festivale usporiadajú aj školu dolnozemských tancov, pod organizačným vedením Martina Urabana. Návštevníci podujatia budú mať možnosť zatancovať si tance z Kysáča, Jánošíka a zo Starej Pazovy.


JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL

Ciele a poslanie podujatia

Jarmok tradičných ľudových remesiel je jedným z najvýznamnejších sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Koná sa každoročne počas festivalu v areáli amfiteátra.

* Podujatie má za úlohu prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výrob, ktoré nenadobudli charakter remesla, kedysi však boli súčasťou bohatej a pestrej domáckej výroby a dodnes sú súčasťou kultúrneho dedičstva.
* Ponúka príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti o spôsoboch výroby, tradičných technikách, postupoch a materiáloch, ako aj o spôsoboch estetického stvárnenia svojich výrobkov priamo od výrobcov.
* Vytvára priestor pre stretávanie sa výrobcov a podporovanie vzťahu mladej generácie k preberaniu a pestovaniu tohto majstrovstva.
* Výrobky, ktoré si návštevníci môžu na jarmoku zakúpiť, sú originálnymi darčekmi vytvorenými rukami majstrov - výrobcov.
* Predmety, ktorými zúčastnení majstri môžu dobrovoľne prispieť a obohatiť zbierkový fond Podpolianskeho múzea, budú trvalou hodnotou pre súčasné aj budúce generácie.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies