Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

OCHODNICA folklórny festival 2014 - 42. ročník

OCHODNICA folklórny festival 2014 - 42. ročník
Termín: 05.07.2014 - 06.07.2014
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Ochodnica (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ochodnica.sk

Popis

OCHODNICA folklórny festival 2014 - 42. ročník

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Srdečne vás pozývame na 42. ročník Folklórneho festivalu Ochodnica, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. júla 2014 (sobota) a 6. júla 2014 (nedeľa) v amfiteátri obce Ochodnica.

PROGRAM:

Sobota 5.júl 2014

14:00 hod.
Súťaž vo varení halušiek
Bratia Kristekovci, Klubina

16:00 hod.
Nezábudka, Rudina
Mažoretky ELLIS
Spevácka skupina Seniorka
Vystúpenia detí z CVČ Ochodnica
Dychová hudba Ochodničanka

20:30 hod.
Diskotéka, hrá DJ DURO


Nedeľa 6.júl 2014

10:00 hod.
Procesia účinkujúcich z amfiteátra do kostola sv. Martina

10:30 hod.
Slávnostná sv. omša v kostole sv. Martina

13:00 hod.
Krojovaný sprievod obcou

14:00 hod.
Amfiteáter - hlavný program VERUŽE MI ZAHRAJ
scénické zvykoslovné folklórne pásma

Vystúpia folklórne skupiny z regiónu Kysúc v rámci regionálnej postupovej súťažnej prehliadky NOSITELIA TRADICIÍ:

Kýčera Ochodnica
Ženská spevácka skupina, Krásno nad Kysucou
Jedľovina, Kysucké Nové Mesto
Dedovanka, Oščadnica
Zborovanka, Zborov nad Bystricou
Staškovanka, Staškov
Vajčovci, Horný Vadičov
Dolinka, Nová Bystrica

17:00 hod.
Vystúpenie Matúša Hodasa

18:00 hod.
Vystúpenie OTTA WEITERA a ANDREI FISCHER

19:00 hod.
Ľudová veselica so skupinou Marlen

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny