Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

18. Brvništské hody a 90. výročie založenia DHZ Brvnište 2014

18. Brvništské hody a 90. výročie založenia DHZ Brvnište 2014
Termín: 21.06.2014 - 22.06.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Brvnište (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.brvniste.sk

Popis

18. Brvništské hody a 90. výročie založenia DHZ Brvnište 2014

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny