Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Trebišovský zimný trh 2014

Trebišovský zimný trh 2014
Termín: 10.12.2014 - 11.12.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Trebišov (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trebisov.sk

Popis

Mesto Trebišov každoročne usporadúva zimný trh, na ktorom sa uskutočňuje predaj rôznorodého tovaru.

Počas konania trhu máte možnosť občerstvenia a oddychu.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny