Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Petržalská baretka 2014 Petržalka - 2. ročník

Petržalská baretka 2014 Petržalka - 2. ročník
Termín: 25.10.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava - Petržalka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kzp.sk

Popis

Petržalská baretka 2014

Pozývame Vás na tematickú celoštátnu súťaž zameranú na humornú hudobnú a literárnu tvorbu

Petržalská baretka 2014.

Vyhlasovateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky
Odborný garant: Národné osvetové centrum, Bratislava
Hlavný organizátor: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
Miesto konania celoštátnej súťaže: Bratislava, Dom kultúry Zrkadlový háj-Petržalka
Termín: 25. október 2014

Poslaním celoštátnej súťažnej prehliadky PETRŽALSKÁ BARETKA 2014 je:
1. podchytiť talentovaných inštrumentalistov a vokalistov rôznych hudobných žánrov
populárnej hudby v Slovenskej republike – najmä v oblasti folku, country a trampskej
piesne (v hudbe, textoch a interpretácii skladieb) , ktorí vo svojej tvorbe uprednostňujú
humor, podporiť a ďalej rozvíjať a popularizovať ich umeleckú a koncertnú činnosť
a vytvoriť priestor pre vzájomnú konfrontáciu.
Cieľom podujatia je usmerniť a zhodnotiť hudobnú a interpretačnú úroveň súťažiacich
(skupín a sólistov), odborne posúdiť umeleckú úroveň piesňových textov, hry na
jednotlivých hudobných nástrojoch a spevácke výkony.
2. podchytiť talentovaných autorov piesňových textov a poézie, ktorí vo svojej tvorbe
uprednostňujú humor, prispieť k vyhľadávaniu talentovaných autorov literárnych textov
(piesňových textov a poézie) s humorným a satirickým podtextom, vytvoriť priestor na
vzájomnú konfrontáciu. Zároveň autorom vytvoriť podmienky pre rozvoj vlastnej
humoristickej tvorby, umožniť im prezentovať sa.
Cieľom je usmerniť a zhodnotiť umeleckú úroveň autorskej tvorby – piesňových textov
a básní s humorným a satirickým podtextom.
Zámerom tohto súťažného podujatia je podporiť vznik pôvodných skladieb s dôrazom na
humor v textoch, hudbe a interpretácii skladieb. Podporiť skupiny a jednotlivcov v tejto
hudobnej a literárnej oblasti a vytvoriť tradičné celoslovenské podujatie so spomienkou
na tvorbu lídra skupiny LOJZO Mariana Kochanského.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies