Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Makovské hody Makov 2014

Makovské hody Makov 2014
Termín: 27.06.2014 - 29.06.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Makov (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.makov.sk

Popis

Makovské hody Makov 2014

Hosť Petro - Pavlovských hodových slávností v tomto roku je
Musikverein Reinsberg.

Petro Pavlovské hody sú sviatkom nás všetkých, ktorí žijeme pri prameni rieky Kysuce v údolí Javorníkov, v našom krásnom Makove. Hody nám dávajú priestor, aby sme sa prejavili vo vzťahu ku kresťanským tradíciám a zároveň nám ponúkajú možnosť na vzájomné rodinné a priateľské stretnutia. Z príležitosti Petro Pavlovských hodov si Vás dovoľujeme pozvať na bohatý kultúrny a športový program.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny