Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Svätojánsky jarmok Moravský Svätý Ján 2014

Svätojánsky jarmok Moravský Svätý Ján 2014
Termín: 21.06.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Moravský Svätý Ján (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.moravskysvatyjan.sk

Popis

Svätojánsky jarmok Moravský Svätý Ján 2014

Jarmočné miesta na Svätojánsky jarmok dňa 21.6.2014 je možné si objednať vopred. Stánky a autá majú zakázané stáť na trávnatých plochách! Jedno jarmočné miesto má rozmer 3×2 m (dxš), cena jedného miesta je 15 € (vrátane auta stojaceho za stánkom):

v prípade potreby väčšieho miesta je potrebné si zakúpiť viac jarmočných miest,
ak predávajúci chce mať pri sebe auto, musí si zakúpiť pre auto potrebný počet jarmočných miest (dĺžka predajného miesta je 3m!), v inom prípade musí auto zaparkovať mimo námestie!


Významným termínom z hľadiska dávnych obyčají je 24. jún - narodenie Jána Krstiteľa a na tento termín sa posunuli slnovratové zvyky, pre ktoré sa začali používať názvy svätojánske alebo jánske zvyky.

Tieto obyčaje napovedajú o tom, že deň zasvätený svätému Jánovi pokladali naši predkovia za významný deň v roku, porovnateľný s takými dňami, za aký sa označovala napríklad Lucia. Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda i oheň. Preto sa zvykli páliť v predvečer Jána jánske ohne, vatry, na Šariši známe ako sobutki.

Zakladali ich mladí na vyvýšenom mieste nad dedinou a zabávali sa pri nich skoro do samého rána. Bola to príležitosť na zábavu, počas ktorej preskakovali oheň. Verili, že ak mládenec s dievčaťom držiac sa za ruky spoločne preskočia vatru, do roka uzavrú manželstvo.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny