Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mástské hody Stupava - Mást 2014

Mástské hody Stupava - Mást 2014
Termín: 16.08.2014 - 18.08.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Stupava - Mást (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mkic.sk

Popis

Mástské hody Stupava - Mást 2014

Sobota 16. 8. 2014
Stupava - Mást
Hod: 17:00 - 24:00,
Vstup voľný

Hodová zábava, predaj vínna od mástskych a stupavských vinárov, súťaž v pečení koláčov, detské tvorivé dielne v múzeu A. Stankovského.

Pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci Mást sme v spolupráci s Mástskym potravinárskym spolkom pripravili tradičné hody v Máste.

Primátor mesta Stupava Pavel Slezák srdečne pozýva
pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej správy o Stupave a 700. výročia prvej písomnej správy o obci Mást na podujatia, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 16. - 18. augusta v Stupave.

V sobotu
16. augusta o 18.00 hodine slávnostné požehnanie obnovenej historickej zástavy Mástskeho hasičského zboru - v priestoroch múzea Antona Stankovského v Máste.
Mástske hody na nádvorí mestskej knižnice - bývalého Obecného domu v Máste.

V nedeľu
17. augusta o 10.45 hodine vo farskom kostole v Stupave - slávnostná sv. omša, po skončení požehnanie hasičského vozidla na námestí Sv. Trojice.
17. augusta o 18.00 hodine - Koncert operných árií vo farskom kostole v Stupave, spev: Mgr. Milan Jagelka, klavír Mgr. Ján Salay.

V pondelok
18. augusta o 16.00 hodine na štadióne TJ Tatran Stupava Futbalový turnaj Internacionálov - veteránov o Pohár 745 - výročia Stupavy. Hrajú veteráni - Stupava, Zohor, Záhorská Bystrica.

Vedeli ste že,
najstaršia písomná zmienka o Máste pochádza z r. 1314, vtedy si dal Oto z Tallesbrunnu potvrdiť u kráľa Karola Róberta svoje léna a medzi inými je v listine uvedený aj Mást ako Messuch (alebo Messuth). Niektorí historici sa prikláňajú k pôvodu názvu v nemčine, iný zasa dokazujú slovanskosť názvu Mást (ako Mečice). Značné nemecké osídlenie v okolí aj prítomnosť nemeckého majiteľa dovoľujú usudzovať, že táto dedina bola tiež z veľkej časti nemecká, táto skutočnosť sa prisudzuje nemeckému doosídľovaniu po období tatárskeho vpádu v 13. storočí. (zdroj: www.dejinyzahoria.sk)

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny