Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Katarínska tanečná zábava Trenčianske Jastrabie 2014

Katarínska tanečná zábava Trenčianske Jastrabie 2014
Termín: 22.11.2014 - 23.11.2014
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Trenčianske Jastrabie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trencianskejastrabie.sk

Popis

Katarínska tanečná zábava
Dátum: 22.11. - 22.11.2014 od 21:00
Miesto: sála kultúrneho domu Trenčianske Jastrabie
Usporiadateľ: OBEC Trenčianske Jastrabie

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny