Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

TE PRINDŽARAS AMEN / SPOZNAJME SA Martin 2014

TE PRINDŽARAS AMEN / SPOZNAJME SA Martin 2014
Termín: 10.08.2014
Téma: KULTÚRA | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: SNM - Múzeum slovenskej dediny Martin (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snm.sk
skanzenmartin.sk
www.snm-em.sk

Popis

Netradičná prezentácia tradičných prvkov kultúry rómskeho etnika – to je dvanásty ročník podujatia Te prindžaras amen – Spoznajme sa. Na nedeľu plnú temperamentnej hudby a šikovnosti pozýva Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 10. augusta 2014 do Múzea slovenskej dediny. Cieľom podujatia je príťažlivou formou prezentovať nielen tradičné prvky kultúry rómskeho etnika, ale aj ich presahy do súčasnosti.
V programe sa predstaví sláčiková ľudová hudba Paľáčovcov, jedného z najstarších rómskych muzikantských rodov u nás. Patria k významným nositeľom hudobného odkazu rodnej Hrochote, dodnes udržiavajúcim zemitý štýl interpretácie. Popri tradičnej hrochotskej hudbe obsahuje ich repertoár aj staré rómske piesne.
Z Krupiny zavíta do Martina rómsky folklórny súbor Romano jílo – Rómske srdce, pôsobiaci pod patronátom Centra voľného času Domček Krupina a krupinského OZ Romasam. Snaha o autenticitu tradičného hudobno – tanečného prejavu, pôsobivé kostýmy a kvalitná dramaturgia patria k významným prvkom tohto súboru. Jeho vystúpenie bude obohatené o krátke dramatické pásmo a interpretáciu halagató – „na počúvanie“ určených citlivých, pomalých, ťahavých piesní, najčastejšie v sólovom prevedení, s dramatickým, smutným, až tragickým obsahom.
Z „domácich“ tento rok na podujatí vystúpi novozaložený rómsky súbor Somnakune čhavore – Zlaté deti.
Na tradičné spôsoby nadväzujúca remeselná výroba bude tento rok prezentovaná prostredníctvom umeleckej výroby rezbárov z Vranova nad Topľou.
Názov výstavy „Podarilo sa“, napovedá, že jej cieľom je prezentácia reprezentatívnych príkladov úspešných a užitočných projektov v lokalitách s vysokým zastúpením rómskeho obyvateľstva v zlej sociálnej a ekonomickej situácii. Konkrétne príklady budú dokumentovať štyri základné oblasti, v ktorých štát, samospráva a neziskové organizácie dlhodobo pôsobia – zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie. Súčasťou bude aj diskusia s autorom rovnomennej publikácie, na základe ktorej výstava vznikla, Alexandrom Mušinkom.
Po celý deň bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou prehliadky vybraných dokumentárnych filmov prezentujúcich život a kultúru Rómov.
Zaujímavou inšpiráciou môže byť prezentácia prípravy jednoduchých, no chutných tradičných jedál, spojená s ochutnávkou. Návštevníci sa budú môcť naučiť pripravovať jedlá ako marikľa, haluški – čingerda jarestar alebo pišota.
Predovšetkým pre detských návštevníkov sú pripravené súťaž v speve, tradičné detské hry, jazda na koni a tvorivé dielne, v ktorých si okrem iného budú môcť vyskúšať výrobu tzv. cigánskych tkaníc.
V kostole z Rudna sa o 13.30 hod. uskutoční rímskokatolícka sv. omša.

Podujatie pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v spolupráci s mestom Martin.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies