Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Remeslá našich predkov Mesto Stará Turá 2014 - 10. ročník

Remeslá našich predkov  Mesto Stará Turá 2014 - 10. ročník
Termín: 08.08.2014
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Stará Turá (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.staratura.sk

Popis

Mesto Stará Turá a Dom kultúry Javorina Vás pozývajú na

10. ročník podujatia Remeslá našich predkov

v piatok 8.8.2014 na Námestí slobody v Starej Turej.

Podujatie mohlo byť zrealizované vďaka finančným prostriedkom z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, vďaka Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a vďaka Kopaničiarskemu regiónu - miestnej akčnej skupine.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny