Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni Padiny 2014

Dni Padiny 2014
Termín: 08.08.2014 - 14.09.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Padina,Vojvodina, Serbia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

Oslava Dňa Padiny už tradične štartuje v auguste a vyvrcholí v septembri, keďže je

Deň Padiny 11. septembra.

Organizátorom podujatia je Miestne spoločenstvo, a realizované bude aj za pomoci predstaviteľov všetkých združení, ktoré pôsobia pri Miestnom spoločenstve. Spoluorganizátorom osláv je FK Dolina.

V prvý deň osláv, teda v piatok 8. augusta v Športovom stredisku Dolina bude rock večierok, na ktorom vystúpia Night fever, bývalý spevák skupiny Bijelo dugme Alen Islamović, rockové kapely Nepoznati izvođač a Nebo. Rock večierok štartuje o 21h.

V druhý deň osláv, v sobotu 9. augusta o 17h bude zohratý priateľský futbalový zápas, v ktorom si sily zmerajú FK Dolina a FK Rakovica. O 19h bude otvorenie spoločnej výstavy obrazov padinských maliarov v Galérii, ktorá pôsobí pri Dome kultúry Michala Babinku a o 20h na javisku padinského Domu kultúry bude celovečerný program folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky, zo Slovenska. O 21h v Športovom stredisku Dolina bude rockový koncert, na ktorom vystúpia skupiny Marlijevo Čudo, Valentino a DJ Aca.

V tretí deň osláv sa už tradične usporadúvajú gulašiády. V aktuálnom roku tradičná gulašiáda do dejín zapíše už 18. ročník. Plnoletá súťaž vo varení ovčieho a hovädzieho gulášu sa začne ráno o 8h.

O 9:30h v padinskom evanjelickom chráme Božom budú sa konať Slávnostné služby Božie. O 16h je na programe Tortiáda, v organizácii Ženského spolku z Padiny a o 18 h kultúrno - umelecký program, v rámci ktorého vystúpi folklórna skupina, ktorá pôsobí pri padinskej základnej škole a mladšia folklórna skupina, ktorá pôsobí pri Dome kultúry. Po programe nasleduje ľudová veselica a na dobrú náladu bude hrať selenčská skupina Max.

Finančné prostriedky na realizáciu podujatia poskytli Obec Kovačica a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nápomocnú ruku poskytli aj TOOK, Dom kultúry Michala Babinku, Obecná knižnica pobočka v Padine, Klub študujúcej mládeže Padina, Združenie poľovníkov a Ženský spolok.

Padina - Wikipedia
Padina je veľká dedina vo Vojvodine, náležiaca do obce Kovačica. Žije v nej zhruba 6 000 obyvateľov, ktorí sú z 99 % slovenskej národnosti. Padina bola založená v roku 1806 a zaľudnili ju slovenské rodiny zo stredného Slovenska.

Už pred založením Padiny sa na tomto mieste nachádzala jedna osada menom Padina, v ktorej žili najprv Rumuni a potom Srbi. Aj sám názov osady je srbského pôvodu a odvodený je z jej polohy (padina = svah). Ale život na tomto priestore nebol ľahký a preto sa obyvatelia odsťahovali.

V tom čase patrila Vojvodina do Rakúsko-Uhorska a na tomto priestore sa nachádzala vojenská hranica osmanského panstva. Padina bola založená ako hraničná osada, aby sa posilnila Vojenská hranica. Situácia v tomto priestore sa prvým srbským povstaním proti osmanskej nadvláde v roku 1804 destabilizovala. Vojenské vrchnosti habsburskej monarchie museli reagovať a sa rozhodli hranicu upevniť. Aby sa hranica mohla lepšie kontrolovať, bolo rozhodnuté založiť Padinu so slovenským a Samoš so srbským obyvateľstvom.

Vojenské vrchnosti vymerali 83 pozemkov a vybudovali domčeky pre nových obyvateľov. Vybudované boli aj verejné budovy z kvalitnejšieho materiálu. V ťažkých podmienkach mohla Padina prijať obyvateľov až po dvoch rokoch. Slováci do Padiny prichádzali v dvoch vlnách. Prvá vlna bola v roku 1806 pri založení a druhá v roku 1808. V každej skupine prišlo 80 rodín. Boli to rodiny z Novohradskej, Peštianskej a Gemerskej stolice. Len menší počet rodín prišiel z Liptovskej a Nitrianskej stolice.

Zodpovedný za druhú skupinu Slovákov bol Martin Hamaliar (prvý farár), ktorý to predložil arcivojvodovi Ludwigovi, správcovi Vojenskej hranice. Počet obyvateľov nezodpovedal veľkosti chotára. Arcivojvoda Ludwig dal sľub, že budú vykopané a vymurované nové studne. Preto navrhol Hamaliar, aby bola dedina pomenovaná Ludwigsdorf (Ludwigova dedina), neskoršie po maďarsky Lajosfalva a s jej rastom Nadlajosfalva. Ľudia ju však inak nemenovali, len Padina.

Život prvých slovenských rodín nebol ľahký. Slovenské rodiny museli bojovať proti nedostatku vody a proti piesočnatým vetrom, ktoré sú tu časté, lebo sa tu nachádza Deliblatská piesočina. V prvých rokoch založenia mala Padina vždy problémy s vodou. Jedna studňa nepostačila ani na pitnú vodu, a preto sa po vodu chodilo do Kovačice. Preto si Padinčania vodu vážili a vedeli sporiť. Keď v roku 1814 ešte stále neboli stavané nové studne, Padinčania sa rozhodli odísť. Ale veliteľstvo Vojenskej hranice im to nedovolilo. Vďaka prosbe farára Jána Stehlu dostala Padina v roku 1817 až päť studní.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny