Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení guláša Trebišov 2014 - 8. ročník

Súťaž vo varení guláša  Trebišov 2014 - 8. ročník
Termín: 30.08.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Trebišov (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trebisov.sk/msks/

Popis

Súťaž vo varení guláša -VIII. ročník

VIII. ročník – 30. august 2014

Súťažiaci:
Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá či jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.
Prihlášky:
1. Do súťaže sa môžu súťažiaci prihlásiť vyplnením prihlášky a jej doručením na MsÚ Trebišov č. dverí
502 (piate poschodie).
2. Termín uzávierky prihlášok je 27. august 2014.
Organizačné pokyny:
1. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady.
2. Súťaž sa uskutoční v Mestskom parku v Trebišove.
3. Súťaží sa bez súťažného poplatku.
4. Registrácia súťažiacich bude dňa 30. augusta 2014 o 8.00 h pri amfiteátri v Mestskom parku v Trebišove.
5. Začiatok varenia je určený na 9.00 h. Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 13.00 h.
6. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo potrebné na varenie.
7. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Porota bude trojčlenná, zložená zo zástupcov súťažiacich, ktorí budú do poroty náhodne vylosovaní.
8. Porota hodnotí spôsob varenia a finálny produkt. Vyhodnotenie súťaže vykoná porota degustáciou.

Ceny:
Tri súťažné družstvá, ktoré budú ohodnotené ako najlepšie, získajú finančné odmeny.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies