Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

V Ivanke si uctili vznik štátnej hymny 2014 - 170. výročie

V Ivanke si uctili vznik štátnej hymny  2014 - 170. výročie
Termín: 20.03.2014
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Ivanka pri Dunaji (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ivankapridunaji.sk
bratislava.sme.sk/c/7150004/v-ivanke-pri-dunaji-odhalili-tabulu-k-vyrociu-hymny.html#ixzz3B9yoVcn7

Popis

V Ivanke si uctili vznik štátnej hymny 2014 - 170. výročie

V Ivanke pri Dunaji 20. marca 2014 odhalili pamätnú tabuľu venovanú 170. výročiu vzniku slovenskej štátnej hymny. Na slávnosti sa zúčastnili aj študenti Evanjelického lýcea a Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Spevokol Ichthys z evanjelickej bohosloveckej fakulty na úvod zaspieval štátnu hymnu SR a potom prítomných aj v mene Historickej spoločnosti Ivanky privítala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Dunajskej Lužnej Jana Blublová. Prítomným sa prihovorili pani starostka obce Magdaléna Holcingerová a dekan EBF UK Ľubomír Batka. Za ECAV na Slovensku sa zúčastnila i tlačová tajomníčka GBÚ Edita Škodová. Hlavný prejav predniesol jeden z iniciátorov inštalácie pamätnej tabule Drahoslav Machala, ktorý spolu s pani starostkou tabuľu aj slávnostne odhalil. Program slávnosti doplnil prednes štúrovskej poézie a na záver pekného podujatia zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní spevokolu Ichthys.

Pamätná tabuľa bola inštalovaná na budove bývalého zájazdového hostinca U čierneho orla (dnes hostinec La Paloma), kde sa v marci 1844 študenti bratislavského lýcea rozlúčili s 22 spolužiakmi, ktorí na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra z Katedry reči a literatúry česko-slovenskej odišli študovať na Evanjelické lýceum do Levoče. Pri tejto príležitosti spievali pieseň Ponad Tatrou blýska („Prešporskí Slowáci budoucí Levočané“), ktorú zložil 23-ročný študent Evanjelického lýcea v Bratislave Janko Matúška na nápev ľudovej piesne Kopala studienku, pozerala do nej, resp. Pri studienke stála, napájala páva. Táto pieseň sa 12. decembra 1918 stala súčasťou štátnej hymny Československa. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa stala štátnou hymnou Slovenskej republiky, pričom text „zastavme sa, bratia“ bol zmenený na na pôvodný text „zastavme ich, bratia“. Konečnú podobu jej dal hudobný skladateľ Ladislav Burlas, ktorý zvolil iné harmónie a pomalšie tempo.

Pri tejto príležitosti spievali pieseň Ponad Tatrou blýska, ktorú zložil 23-ročný študent Evanjelického lýcea v Bratislave Janko Matuška na nápev ľudovej piesne Kopala studienku, pozerala do nej. Táto pieseň sa 12. decembra 1918 stala súčasťou štátnej hymny Československa.

Po vzniku samostatnej SR v roku 1993 sa stala štátnou hymnou Slovenskej republiky, pričom text "zastavme sa bratia" bol zmenený na "zastavme ich bratia". Konečnú podobu jej dal hudobný skladateľ Ladislav Burlas, ktorý zvolil iné harmónie a pomalšie tempo.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies