Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Gazdiná idú Vianoce" Kanianka 2014

Termín: 11.12.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kanianka (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanianka.sk

Popis

"Gazdiná idú Vianoce" Kanianka 2014

Tvorivá dielňa – zhotovovanie ikebán a vianočných ozdôb
v dome kultúry Kanianka

Organizátor: DK Kanianka, Únia žien, Klub dôchodcov

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny