Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mitrove dni v obci Ludrová 2014

Mitrove dni v obci Ludrová  2014
Termín: 20.09.2014
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Ludrová (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ludrova.sk

Popis

Mitrove dni v obci Ludrová 2014

Čas: 20. 09. 2014, 10:00 hod.
Miesto: Ludrová (pri Kultúrnom dome)

Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km juho-východne od Ružomberka. Je situovaná v smere sever – juh a obklopená menšími masívmi podhoria Nízkych Tatier. Obec je východiskom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod vrcholom Salatína, ktorý patri k najvyšším vrchom okresu Ružomberok.

Obec Ludrová, Občianske združenie Ludrovská iniciatíva a chovatelia oviec vás srdečne pozývajú na Mitrove dni v obci Ludrová.

Program:
- vystúpenie žiakov Základnej školy v Ludrovej
- vystúpenie folklórnych súborov Skorušiná, Lúčan a Liptáčik
- vystúpenie heligónkárov a Jožka Večereka
- príbehy miestnych bačov, plieskanie bičom
- ukážky výroby tradičných jedál
- súťaž o najkrajšiu ovcu
- výstava zvoncov a črpákov

Valaské hody nazývané mitrovanie sa spájali s ukončením pastierskej sezóny, ktorá sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Bačovia a valasi sa v tom období vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky. Práve na tento zvyk chcú nadviazať podujatím Mitrove dni organizátori podujatia v Ludrovej.


Demeter
svätec, patrón pastierov. Podľa legendy diakon sirmijského biskupa Ireneja. Tri dni po biskupovom úmrtí (v roku 304) bol Demeter odsúdený na smrť. Jeho kult sa na Slovensku rozšíril po príchode pastierskeho obyvateľstva pri kolonizácii na valaskom práve. V tradičnej kultúre sa s týmto dňom viazali pastierske alebo valaské hody – mitrovanie.

Valaské hody nazývané mitrovanie sa spájali s ukončením pastierskej sezóny, ktorá sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Bačovia a valasi sa v tom období vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev. Práve na tento zvyk chceme nadviazať podujatím Mitrove dni v obci Ludrová, ktoré sa bude koncom septembra konať v našom regióne, v obci Ludrová.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies