Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

12. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej 2014

12. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej 2014
Termín: 20.09.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Spišská Belá (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spisskabela.sk

Popis

12. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej 2014

Súťaž o najväčší zemiak -súťaž pre širokú verejnosť

Propozície súťaže:

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Spišská Belá (Mestský úrad , Petzvalova 18)

Súťažiaci: súťaž je určená pre širokú verejnosť – t.j. zapojiť sa do nej môže každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov

Podmienky účasti :
1./ súťažným exponátom môže byť zdravá, umytá, osušená zemiaková hľuza, vložená do igelitového vrecka spolu s menom a adresou súťažiaceho.
2./ odovzdať najneskôr v deň konania jarmoku (21. 9. 2013) do 12.00 hod. súťažný exponát – zemiak organizátorom jarmoku (t.j. vo výstavnom stánku družstva SLOVSOLANUM družstvo Spišská Belá). Súťažný exponát – zemiak je možné odovzdať aj pred dňom konania jarmoku – v Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej Belej (budova kina – Petzvalova 17) v čase jeho prevádzkovej doby u p. Mgr. Marty Hlaváčovej.

Hodnotiace kritériá:
Hodnotí sa hmotnosť zemiaka (v gramoch) a pri rovnakej hmotnosti objem zemiaka (súťažného exponátu).

Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje : družstvo SLOVSOLANUM Spišská Belá
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude v deň konania jarmoku niekedy po 15. hod. v rámci kultúrneho programu.

Pre držiteľa najväčšieho zemiaka je pripravená zaujímavá „naturálna“ odmena.

Viac informácii :
Mgr. Marta Hlaváčová, tel. 4680510, hlavacova@spisskabela.sk.


Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny